Bouwen doe je samen

mier

Het einde van crisis is in zicht. Bouwbedrijven rechten de rug en kijken weer vooruit. Sinds tijden zien zij hun omzet en winst weer stijgen. Gelukkig maar, want de bouwkolom heeft veel te verduren gehad.

Het moet gezegd worden; aannemers hebben gedurende de crisis een goede band opgebouwd met hun opdrachtgevers. Er is sprake van vertrouwen. Soms terecht, soms helaas ook niet. Waar opdrachtgevers standaard voor bouwkundig toezicht kozen, is er nu soms twijfel. Als wij, bouwkundig opzichters, aangeven dat we dat anders zien, is de reactie dat verantwoordelijkheid bij de aannemer ligt. Uit ervaring blijkt echter dat controle op voortgang en kwaliteit gewenst en vaak noodzakelijk is. Want krijgt een opdrachtgever daadwerkelijk de kwaliteit die gevraagd is? Hoe wordt dat gemonitord?

Zolang een aannemer, onderaannemer of leverancier bijvoorbeeld een inkoopvoordeel kan behalen en dit direct in de portemonnee voelt, blijven risico’s bestaan. Bewust of onbewust worden alternatieve materialen en oplossingen toegepast. Een opdrachtgever constateert dit vaak pas achteraf en kan een probleem ontstaan. Planning is een ander heet hangijzer. Een vraag die voor opdrachtgevers soms onbeantwoord blijft, is of de planning verloopt zoals geschetst. Een planning hangt direct vast aan termijnen. Komt de stand van het werk overeen met de betalingen of is de opdrachtgever aan het voorfinancieren? Er zijn voorbeelden dat dit mis gaat.

De tijd dat de bouwkundig opzichter als een politieagent over de bouw speurt, is gelukkig voorbij. Uiteraard inspecteren we en constateren we ook onvolkomenheden of gebreken. We wonen bouwvergaderingen bij en blussen brandjes. De beschikbare tijd op een project is helaas meestal schaars. Maar dat mag niet ten koste gaan van de zorgvuldigheid en kwaliteit van ons werk.

Meer en meer fungeert de opzichter als schakel tussen aannemer en opdrachtgever. We zijn een technisch sparringpartner voor directievoerder en uitvoerder. Dit is een positieve ontwikkeling, want bouwen doe je samen. Door te zoeken naar de juiste samenwerking met het einddoel scherp voor ogen, kunnen we een goede sfeer en kwaliteit creëren. Zowel in de voorbereiding als de uitvoering. Is de sfeer goed en wordt er verdiend, dan merk je dat dit de mentaliteit positief beïnvloedt. En dat komt zichtbaar ten goede van het eindproduct.

De vraag van een opdrachtgever om toezicht en bouwbegeleiding komt gelukkig veelvuldig voor. Nieuw is dat er ook aannemers naar ons toe komen, om interne kwaliteitscontroles te organiseren en op te treden als klankbord en adviesorgaan voor de uitvoerder. Een bijzonder leuke ontwikkeling!

Met het langzaam maar zeker voorbijgaan van de crisis spreken we de hoop uit dat de gehele bouwkolom niet terugvalt in oude tijden, maar de positieve samenwerking en drang tot het leveren van service en kwaliteit vast kan houden. Op die manier kan en mag er wat verdiend worden en starten we samen sterk aan betere tijden.

Nog geen commentaren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *